Vị trí ngồi của KSV và luật sư ngang hàng không ảnh hưởng đến quyền công tố tại phiên tòa
Thứ hai, 14/5/2018 | 06:20 GMT+7
LSVNO - Quy định vị trí chỗ ngồi của Kiểm sát viên (KSV)và luật sư ngang hàng, đối diện nhau nhằm đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; bảo đảm quyền bình đẳng trước Tòa án; đồ...
<< 1 >>