Mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trong tháng 01/2019
Thứ năm, 10/1/2019 | 12:01 GMT+7
LSVNO – Trong tháng 01/2019, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trong việc giải quyết thực hiện...
<< 1 >>