Bài 2: 'Phủ Chúa' không tổ chức đấu thầu là trái pháp luật
Thứ sáu, 3/11/2017 | 15:20 GMT+7
LSVNO – “Phủ Chúa" nguy nga giữa lòng TP. Thanh Hóa thuộc Dự án Khu dân cư An Phú Hưng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh là nhà đầu tư được UBND tỉnh Thanh Hóa “chỉ định thầu” có dấu...
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018
Thứ năm, 17/5/2018 | 06:53 GMT+7
LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP tiếp tục thực hiện giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đẩy mạnh quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp
Thứ tư, 4/7/2018 | 06:50 GMT+7
LSVNO - Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh ngh...
<< 1 >>