Có hay không luật sư là đảng viên về hưu?
Chủ nhật, 15/4/2018 | 09:24 GMT+7
LSVNO - Tổ chức đảng trong đội ngũ luật sư được tổ chức từ Trung ương đến các địa phương được thực hiện theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớ...
Luật sư trong quan hệ với đồng nghiệp
Chủ nhật, 24/6/2018 | 07:04 GMT+7
LSVNO - Bài viết này nhằm mục đích điểm lại một số vấn đề về thực trạng quan hệ giữa luật sư với đồng nghiệp trong quá trình thực hiện bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư để góp phần bổ s...
<< 1 >>