Điểm mới về bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội
Thứ tư, 8/8/2018 | 06:50 GMT+7
LSVNO - Quyền bào chữa là quyền quan trọng khi người bị buộc tội. Để đảm bảo việc xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện. Vai trò của luật sư với tư cách là người bào chữa sử dụng...
<< 1 >>