Một số điểm mới về quyền con người trong việc tạm giữ, tạm giam
Thứ năm, 11/10/2018 | 07:08 GMT+7
LSVNO – Khoản 3 Điều 4 Luật Thi hành tạm giữ tạm giam 2015 (THTGTG) ghi nhận nguyên tắc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm nhân đạo; không tra tấn, truy bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình th...
<< 1 >>