Quy định về mức bồi thường nếu người thi hành công vụ gây thiệt hại
Thứ hai, 21/5/2018 | 07:09 GMT+7
LSVNO - Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nêu rõ các mức bồi thường nếu người thi hành công vụ gây thiệt hại. Nghị đị...
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và vấn đề bảo vệ quyền con người
Thứ bảy, 30/6/2018 | 03:07 GMT+7
LSVNO - Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường cần có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm việc bồi thường minh bạch, công khai, nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường. Lắng nghe ý k...
<< 1 >>