Doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xây dựng môi trường số lành mạnh
Thứ sáu, 21/6/2019 | 15:13 GMT+7
LSVNO - Ngay sau 20 nhãn hàng có quảng cáo trên các clip có nội dung xấu, độc trên YouTube, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục công bố thêm 40 nhãn hàng mới.
<< 1 >>