Việt Nam tham dự Khoá 74 Ủy ban Kinh tế - xã hội châu Á - Thái Bình Dương
Thứ tư, 16/5/2018 | 13:13 GMT+7
Từ ngày 14-16/5, tại Bangkok, Thái Lan, Khóa 74 Ủy ban Kinh tế-xã hội châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) đã họp cấp Bộ trưởng với chủ đề “Vấn đề bất bình đẳng trong việc thực hiện Chương trình nghị sự...
<< 1 >>