Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới từ ngày 1-7
Thứ ba, 23/5/2017 | 17:50 GMT+7
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 1.300.000 đồng áp dụng từ ngày 1-7-2017.
Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,39 triệu đồng
Thứ ba, 14/11/2017 | 10:15 GMT+7
LSVNO - Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu.
<< 1 >>