Những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Thứ năm, 2/1/2020 | 21:25 GMT+7
LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
<< 1 2 >>