Cấm sử dụng mạng Internet vào các hoạt động ngoài chuyên môn trong ngành KSND
Thứ sáu, 12/1/2018 | 07:17 GMT+7
LSVNO- Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí vừa ký Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ban hành Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND). Quyết định này có hiệu lực thi...
Quy chế mới về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành KSND
Thứ hai, 23/7/2018 | 06:49 GMT+7
LSVNO - Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí vừa ký quyết định số 313/QĐ-VKSTC ban hành quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành KSND. Theo đó, quy chế này gồm 3...
<< 1 >>