Kỳ 1: Sự cần thiết của việc tìm hiểu về “Đạo luật chung sống giữa những người trưởng thành”
Thứ sáu, 16/3/2018 | 14:11 GMT+7
LSVNO - Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là một trong những quyền con người cơ bản và quan trọng, được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam bảo vệ. Tuy nhiên, thực tiễn th...
Phòng ngừa tội phạm từ góc độ nghiên cứu nhân thân người phạm tội
Thứ sáu, 13/4/2018 | 08:07 GMT+7
LSVNO - Những dấu hiệu đặc trưng trong nhân thân người phạm tội bao gồm tất cả các đặc điểm, dấu hiệu riêng biệt của người phạm tội mà luật hình sự quy định về chủ thể của tội phạm. Dấu hiệu đặc t...
<< 1 >>