Quyền phản tố của bị đơn
Thứ sáu, 12/1/2018 | 15:58 GMT+7
Khi bị khởi kiện trong một vụ án, bị đơn có quyền đưa ra ý kiến hoặc yêu cầu phản tố. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều bị đơn đã bỏ qua quyền phản tố của mình do không biết mình có quyền này hoặc kh...
<< 1 >>