Hồ Nguyên Trừng – Nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Hồ
Thứ tư, 4/9/2019 | 22:07 GMT+7
LSVNO - Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương bị ghép vào tội phản nghịch, bị xử tử tội chết, còn Hồ Nguyên Trừng thì được vua Minh Thành Tổ tha cho tội chết, nhưng vua Minh Thành Tổ không công nhận họ Hồ...
<< 1 >>