Bình đẳng trước pháp luật, nhìn từ vụ án Oceanbank
Thứ hai, 2/4/2018 | 20:51 GMT+7
LSVNO - Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận tại Điều 16 "Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, x...
<< 1 >>