Ký sự một chuyến đi: Kỳ 2: Tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Nhật Bản
Thứ hai, 21/1/2019 | 09:48 GMT+7
LSVNO - Trong những ngày tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp tại Nhật Bản của Đoàn công tác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn đã được giới thiệu nhiều chủ đề...
<< 1 >>