Quảng Bình: Doanh nghiệp nổ mìn phá đá gây ô nhiễm môi trường
Thứ năm, 7/6/2018 | 07:09 GMT+7
LSVNO - Liên tiếp trong thời gian gần đây, người dân xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) luôn bị tra tấn bởi độ rung chấn, tiếng ồn, bụi đá từ việc nổ mìn khai thác đá của Xí nghiệp sản xu...
<< 1 >>