Phòng ngừa tội phạm từ góc độ nghiên cứu nhân thân người phạm tội
Thứ sáu, 13/4/2018 | 08:07 GMT+7
LSVNO - Những dấu hiệu đặc trưng trong nhân thân người phạm tội bao gồm tất cả các đặc điểm, dấu hiệu riêng biệt của người phạm tội mà luật hình sự quy định về chủ thể của tội phạm. Dấu hiệu đặc t...
Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chủ động phòng ngừa tội phạm dịp World Cup 2018
Thứ bảy, 16/6/2018 | 07:15 GMT+7
LSVNO - Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp World Cup 2018.
<< 1 >>