Quan điểm về hình phạt tử hình trên thế giới và sự vận dụng trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Thứ sáu, 26/1/2018 | 13:59 GMT+7
Việc áp dụng hình phạt tử hình không góp phần vào việc làm giảm các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê tội phạm ở một số quốc gia đã xóa bỏ hình phạt tử hình, cho thấy, việc xóa...
Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé: Hai quan điểm thực hiện nghị quyết Chính phủ
Thứ sáu, 7/9/2018 | 13:29 GMT+7
LSVNO - Sáng 07/9, tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học về Dự án Hệ thống thủy lợi Cái...
<< 1 >>