Quy định mới về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh
Thứ sáu, 10/8/2018 | 12:09 GMT+7
LSVNO - Ngày 20/7/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BYT, quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018, thay thế...
Quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
Thứ ba, 21/8/2018 | 06:25 GMT+7
LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó quy định cụ thể điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.
Quy định mới về tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống
Thứ ba, 4/9/2018 | 06:58 GMT+7
LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Nghị định gồm 4 chương, 18 điều.
<< 1 >>