Vấn đề người phiên dịch trong tố tụng hình sự
Chủ nhật, 21/10/2018 | 07:42 GMT+7
LSVNO - Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, Điều 29 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì “…người tham gia tố tụng có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình, trườ...
Xu hướng nhân đạo và hướng thiện trong áp dụng pháp luật hình sự
Thứ hai, 7/1/2019 | 07:30 GMT+7
LSVNO - Chính sách pháp luật hình sự là hoạt động có căn cứ khoa học, nhất quán và hệ thống của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xây dựng cơ chế điều chỉnh pháp luật hình sự có hiệu quả, sử dụ...
<< 1 >>