Bài 2: “Tài sản hỏng do gạch rơi, không phải đập phá”
Thứ ba, 12/3/2019 | 11:37 GMT+7
LSVNO - “Tài sản bị hỏng tôi không nhớ cụ thể những thứ gì, chỉ biết trong đó có bàn, ghế, tủ gỗ đã cũ và một số máy vi tính do để ngoài trời… Cái nào hỏng như thế nào họ cũng ghi cụ thế, tất cả d...
<< 1 >>