Tại sao người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự với 28 tội danh?
Thứ sáu, 1/12/2017 | 08:57 GMT+7
LSVNO - Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng giới hạn...
<< 1 >>