Thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình
Thứ ba, 10/7/2018 | 07:11 GMT+7
LSVNO - Hiện nay ở nước ta, thế chấp quyền sử dụng đất là biện pháp bảo đảm phổ biến nhất trong số các biện pháp bảo đảm tại các các tổ chức tín dụng, ngân hàng khi cho vay vốn. Đây cũng là một quyền...
<< 1 >>