Thông báo tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019
Thứ sáu, 29/3/2019 | 08:31 GMT+7
LSVNO - Ngày 26/3/2019, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) ban hành Thông báo số 01/TB-HĐKT về việc “tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019”. Kỳ kiểm tra đợt 1 năm nay sẽ d...
Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tại Hà Nội
Thứ hai, 27/5/2019 | 20:41 GMT+7
LSVNO - Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam của Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư vào ngày 08/6/2019 tại Hà Nội.
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư trong tháng 7 tại Hà Nội
Thứ tư, 10/7/2019 | 21:24 GMT+7
LSVNO - Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (Liên đoàn Luật sư Việt Nam) sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư vào lúc 7h30, ngày 20/07/2019 tại TP. Hà Nội.
<< 1 >>