Ngày Pháp luật Việt Nam - Sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật
Thứ sáu, 9/11/2018 | 06:41 GMT+7
LSVNO - Thượng tôn pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân, tổ chức cần phải sống, làm việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng và chắc rằng không ai...
<< 1 >>