Vĩnh Phúc: UBKT Tỉnh ủy kết luận vụ “không có hồ sơ đảng viên" tại huyện Sông Lô
Thứ năm, 20/4/2017 | 12:12 GMT+7
Trong thông báo Kết luận, UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kiến nghị kỷ luật 2 tổ chức Đảng của 2 huyện Sông Lô và Lập Thạch, kỷ luật 2 đảng viên, kiến nghị xem xét kiểm điểm với 7 tổ chức và 11 cá nhân có...
Đắk Nông: Quan lộ 'siêu tốc' của Phó Chủ tịch huyện Krông Nô
Thứ hai, 5/11/2018 | 14:54 GMT+7
LSVNO – Ông Nguyễn Xuân Danh là con trai của ông Nguyễn Quang Điểm (Bí Thư huyện Krông Nô, Đắk Nông giai đoạn 2005-2015), sau 12 năm, ông Danh được thăng liên tục 05 chức vụ. Hiện nay, ông Danh...
<< 1 >>