Quốc hội nghe tờ trình về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
Thứ sáu, 9/11/2018 | 07:52 GMT+7
LSVNO - Ngày 08/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Ngay sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, các đại biểu Quốc hội đã...
<< 1 >>