Đề nghị quy trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại với tội rửa tiền
Thứ tư, 24/5/2017 | 19:51 GMT+7
Việc không quy định trách nhiệm hình sự với pháp nhân thương mại trong tội rửa tiền và tài trợ khủng bố có thể dẫn đến những bất lợi cho Việt Nam trong quan hệ quốc tế và ảnh hưởng nhiều mặt đến...
Trách nhiệm hình sự của pháp nhân dưới góc độ luật học so sánh
Thứ ba, 9/1/2018 | 08:41 GMT+7
Hiện nay, chế định trách nhiệm hình sự (TNHS) của pháp nhân không chỉ được thiết lập trong luật thực định và trở thành các nguyên tắc cơ bản trong luật hình sự ở các nước có hệ thống pháp luật phát tr...
<< 1 >>