Vị trí ngồi của KSV và luật sư ngang hàng không ảnh hưởng đến quyền công tố tại phiên tòa
Thứ hai, 14/5/2018 | 06:20 GMT+7
LSVNO - Quy định vị trí chỗ ngồi của Kiểm sát viên (KSV)và luật sư ngang hàng, đối diện nhau nhằm đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; bảo đảm quyền bình đẳng trước Tòa án; đồ...
Sự tham gia của luật sư vào quá trình bảo đảm tranh tụng trong xét xử theo BLTTHS 2015
Thứ bảy, 16/6/2018 | 06:56 GMT+7
LSVNO - Bài viết đề cập đến những quy định mới trong Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) năm 2015 về việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và vai trò của luật sư khi tham gia tố tụng.
<< 1 >>