Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng
Thứ hai, 16/7/2018 | 07:06 GMT+7
LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2018.
Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công
Thứ năm, 25/7/2019 | 21:55 GMT+7
LSVNO – Xin cho tôi hỏi, hiện nay quy định mới về mức trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng được pháp luật quy định như thế nào? Bạn đọc T. L. (Hà Nội).
Thực hiện cơ chế tạo nguồn để tăng lương, trợ cấp trong năm 2020
Thứ năm, 30/1/2020 | 20:41 GMT+7
LSVNO - Tại Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Tài chính đã hướng dẫn thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2020.
<< 1 >>