Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng
Thứ hai, 16/7/2018 | 07:06 GMT+7
LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2018.
Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công
Thứ năm, 25/7/2019 | 21:55 GMT+7
LSVNO – Xin cho tôi hỏi, hiện nay quy định mới về mức trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng được pháp luật quy định như thế nào? Bạn đọc T. L. (Hà Nội).
<< 1 >>