Từ 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng
Thứ sáu, 10/5/2019 | 21:36 GMT+7
LSVNO - Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được Chính phủ ban hành ngày 09/5/2019. So với Nghị định 72/2018/NĐ-CP, kể...
6 luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019
Chủ nhật, 30/6/2019 | 11:00 GMT+7
LSVNO - Kể từ ngày 01/7/2019, 06 luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Cảnh sát biển Việt Nam...
Quy định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2019
Thứ bảy, 6/7/2019 | 11:10 GMT+7
LSVNO - Kể từ ngày 01/7/2019 nhiều nghị định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở được áp dụng.
<< 1 >>