Quảng Trạch - Quảng Bình: Vi phạm trong bồi thường sự cố môi trường biển
Thứ năm, 25/5/2017 | 12:03 GMT+7
LSVNO - Mặc dù việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại để ổn định đời sống cho các đối tượng bị ảnh hưởng trong sự cố môi trường biển theo quy định tại Quyết định 1880 QĐ/TTg của Thủ tướng Chính ph...
Quảng Trạch, Quảng Bình: Giải quyết bồi thường thiệt hại cho người dân theo kiểu ‘nhất thân nhì quen’!?
Chủ nhật, 15/4/2018 | 10:56 GMT+7
LSVNO - Việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại để ổn định đời sống cho các đối tượng bị ảnh hưởng trong sự cố môi trường biển tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), cơ bản đã hoàn thành. Nhưng trong quá...
<< 1 >>