Chuyện về một người câm tham gia bồi thẩm đoàn
Chủ nhật, 5/8/2018 | 08:24 GMT+7
LSVNO - Tuy không nói được, nhưng sự chú tâm của người phụ nữ này sẽ dẫn đến một quyết định cực kỳ quan trọng của bồi thẩm đoàn là có đạt được sự nhất trí tuyệt đối nhằm hình thành phán quyết...
<< 1 >>