Đào tạo sinh viên y khoa và dược học tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu
Thứ hai, 9/9/2019 | 10:26 GMT+7
LSVNO - Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã khẳng định: Nghề y là một ng...
<< 1 >>