Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất LSVNO - Tôi có bán cho bác rể một phần thửa đất vào đầu tháng 3/2018, hai bên giao dịch bằng giấy tờ viết tay không được công chứng. Nội dung chủ yếu là kích thước phần đất bán là trên 9m, dưới 9m, sâu 21m. Nhưng sau đó 2 bên nhận thấy không phù hợp nên quyết định hủy hợp đồng thứ nhất đi và viết lại hợp đồng thứ hai với kích thước thửa đất: trên 9,4m dưới 7,6m sâu 21m, lúc giao tiền có sự chứng kiến của 3 người nữa.