Trộm cắp tài sản có đơn bãi nại có bị truy cứu? LSVNO – Em tôi sinh năm 2000, phạm tội "Trộm cắp tài sản" là bình ắc quy trong vòng 1 tháng với 13 vụ. Gia đình của tôi đã bồi thường cho những người mất đồ khoảng 40 triệu, và những người này cũng đã viết giấy bãi nại cho em tôi. Đây là lần đầu tiên em tôi phạm tội, nhưng 4 ngày nữa ra toà em tôi có bị đi tù không? Bạn đọc T. L. (Hà Nội).