Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm và thay đổi thông tin trên sổ LSVNO - Tôi có tham gia đóng bảo hiểm được 5 năm ở 3 công ty thuộc 3 quận khác nhau, đã chốt sổ ở công ty cuối cùng. Hiện tại tôi đi làm ở công ty mới, đã tham gia bảo hiểm theo số sổ cũ nhưng đã bị mất sổ. Xin cho tôi hỏi thủ tục xin cấp lại sổ và tờ rời mới nhất. Bên cạnh đó, trên sổ BHXH cũ tôi để CMND theo hộ khẩu bố mẹ đẻ. Sau khi lấy chồng tôi đã chuyển khẩu sang địa chỉ mới. Vậy có cần phải thay đổi thông tin không? Và nếu có thì thủ tục như thế nào? Bạn đọc N. L. (Hà Nội).