Thứ sáu, 19/7/2019 | 10:34 GMT+7

Điểm mới của Luật Thi hành án hình sự 2019 về điều kiện rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo

LSVNO - Án treo theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 quy định điểm mới về rút ngắn thời gian thử thách tại Điều 89. Rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo.

Theo đó, người được hưởng án treo được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách khi có đủ các điều kiện sau đây: Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách; trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật này; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động, bảo vệ an ninh, trật tự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng, người được hưởng án treo chỉ được xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi năm 01 lần, mỗi lần từ 01 tháng đến 01 năm. Trường hợp thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế đã chấp hành ba phần tư thời gian thử thách, trường hợp người được hưởng án treo lập công hoặc bị bệnh hiểm nghèo và có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì tòa án có thể rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.

mo-cong-so-8-3001150113-5d31398c8aa97

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Điểm mới của Luật Thi hành án hình sự 2019 bổ sung quy định về điều kiện trong thời gian thử thách có lập thành tích trong lao động, bảo vệ an ninh, trật tự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng và đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách. Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 89 quy định trường hợp người được hưởng án treo lập công hoặc bị bệnh hiểm nghèo và có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì tòa có thể rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.

Luật Thi hành án hình sự 2010 chỉ quy định thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo. Về điều kiện được rút ngắn thời hạn thử thách hiện hành được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT/ BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC. Theo đó, người hưởng án treo chỉ được xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi năm 01 lần, mỗi lần từ 01 tháng – 01 năm; có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần nhưng thời gian thực tế chấp hành thử thách phải đã được 3/4 thời gian.

Từ 01/01/2020, Luật Thi hành án hình sự 2019 có hiệu lực thi hành.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo