Thứ năm, 18/1/2018 | 07:30 GMT+7

Mẫu văn bản trong công tác thực hành quyền công tố

LSVNO - Ngày 09/01/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Lê Minh Trí, đã ký Quyết định số 15/QĐ-VKSTC, ban hành Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.

Ảnh minh họa

Để triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 15/QĐ-VKSTC về việc ban hành 170 Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố của Viện kiểm sát theo danh mục kèm theo quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế quy định về Mẫu văn bản tố tụng thực hiện trong giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-VKSTC ngày 02/01/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Các mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố đã thực hiện trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự ở các giai đoạn tố tụng tiếp theo.

 

Hồng Hà