Thứ năm, 1/11/2018 | 12:37 GMT+7

Cán bộ địa chính ký xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hợp pháp không?

LSVNO - Tôi muốn hỏi là Hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất do cán bộ địa chính xã xác nhận thì có hợp pháp không? Nếu hợp đồng đã được cán bộ địa chính xã xác nhận, tôi giao hết tiền mua đất cho người bán và có giấy viết tay của họ xác nhận giao dịch mua bán thì tôi đã được công nhận là chủ hợp pháp của lô đất đó chưa? (Bạn đọc N. H. T., Nam Định).

minhhoa-5bda90e65b2bc

Ảnh minh họa.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 167 Luật này quy định về hình thức của hợp đồng, văn bản chuyển nhượng như sau:

“d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Ngoài ra, tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Nghị định của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch  thì:

“2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; (…)

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Như vậy, theo trường hợp bạn nêu thì cán bộ địa chính xã ký xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng là chưa hợp pháp vì theo quy định của pháp luật nêu trên thì việc chứng thực thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã cụ thể là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu hoặc bạn cũng có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương nơi có bất động sản công chứng hợp đồng chuyển nhượng.

Luật sư Phạm Thị Thu

Công ty Luật Số 1 Hà Nội