Thứ hai, 6/8/2018 | 00:05 GMT+7

Chính sách đối với người có công với cách mạng đã mất được quy định thế nào?

LSVNO - Bố tôi là cán bộ tiền khởi nghĩa hoạt động từ 01/01/1945 đến trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 (đã mất năm 2003), riêng tôi bị khuyết tật từ nhỏ, không có khả năng tự phục vụ bản thân. Nhà cửa thì hư hỏng trên 50%. Vậy như trường hợp của tôi có́ được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013 và Nghị quyết 63/2017 của Chính phủ không? (Bạn đọc L.T.).

 capture-5b672df88f233

Ảnh minh họa.

Luật sư tư vấn:

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung năm 2007; sửa đổi, bổ sung năm 2012 tại Điều 9 quy định:

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận đã tham gia tổ chức cách mạng trước ngày 01/ 01/1945.

2. Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/ 01/1945 bao gồm:

a) Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng;

b) Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết;

c) Cấp tiền mua báo Nhân dân; được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hoá, tinh thần phù hợp;

d) Được Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.

3. Các chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng trước ngày 01/ 01/1945 chết bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/ 01/1945 đang hưởng chế độ ưu đãi quy định tại khoản 2 Điều này mà chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp;

b) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/ 01/1945 đã chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi quy định tại khoản 2 Điều này thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng sống cô đơn không nơi nương tựa, con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được Nhà nước mua bảo hiểm y tế.

4. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/ 01/1945 được hưởng chế độ ưu tiên, hỗ trợ quy định tại khoản 5 Điều 4 của Pháp lệnh này.

5. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/ 01/1945.

Theo thông tin bạn cung cấp, bố bạn là cán bộ tiền khởi nghĩa hoạt động từ 01/01/1945 đến trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã mất năm 2003, thì theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9, các chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng trước ngày 01/ 01/1945 chết bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/ 01/1945 đã chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi quy định tại khoản 2 Điều này thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần. Như vậy, đối với cán bộ hoạt động cách mạng đã mất mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo