Thứ hai, 30/12/2019 | 21:05 GMT+7

Chứng thực sơ yếu lý lịch có cần về nơi thường trú?

LSVNO – Tôi đăng ký thường trú tại Gia Lai, nhưng làm việc tại TP. HCM. Nay tôi cần chứng thực sơ yếu lý lịch thì có cần phải về Gia Lai thực hiện không? Bạn đọc Đ. N.

wzlndmzdcy73l-1559957917-5e0a03cedf337

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1520 do Cục Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực ban hành năm 2014 thì UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch.

Tại điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015 cũng quy định thủ tục chứng thực chữ ký được áp dụng trong trường hợp chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân.

Tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 23 đã nêu rõ việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực

Bên cạnh đó, Công văn số 873 Cục Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực ban hành năm 2017 về chứng thực sơ yếu lý lịch cũng quy định, UBND xã, phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, pháp luật, chính sách, quy định... của Đảng, Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân, mà chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên sơ yếu lý lịch.

Vậy, hiện nay chứng thực sơ yếu lý lịch cá nhân chỉ chứng thực chữ ký, không phải chứng thực nội dung.

Do đó, người có yêu cầu chứng thực sơ yếu lý lịch có thể thực hiện tại cơ quan, tổ chức sau:

-  UBND cấp xã bất kỳ không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú hay nơi đăng ký tạm trú.

- Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện, quận; thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Văn phòng công chứng hoặc phòng công chứng;

Như vậy, khi chứng thực sơ yếu lý lịch, bạn có thể lựa chọn một trong các cơ quan, tổ chức nêu trên để làm thủ tục mà không cần phải về nơi thường trú miễn là thuận tiện.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn

 Đoàn luật sư TP. HCM (PLO)