Thứ năm, 16/1/2020 | 23:25 GMT+7

Chuyển đổi hợp đồng lao động có cam kết đào tạo

LSVNO - Công ty I và Công ty II khác nhau về pháp lý, thực tế cùng 1 chủ. Ông A được Công ty I đào tạo và ký hợp đồng lao động, cam kết ông A phải làm việc đến năm 2020, nếu nghỉ trước thời hạn thì đền bù chi phí đào tạo là một khoản tiền. Năm 2019, ông A được chủ doanh nghiệp chuyển từ Công ty I sang Công II, ký lại hợp đồng lao động với Công ty II. Vậy, phần chi phí đào tạo ở Công ty I sẽ được chuyển đổi sang Công ty II như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Bộ luật Lao động 2012 về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động.

img063-5-5e208e16dd297

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động:

1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

a) Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động.

Căn cứ theo quy định trên, việc Công ty I điều chuyển người lao động sang Công ty II làm việc nếu có căn cứ theo quy định trên và thoả thuận với người lao động, thì cam kết đào tạo sẽ được tiếp tục chuyển tiếp và ký tiếp với Công ty II nếu Công ty và người lao động cùng thoả thuận thực hiện.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An