Thứ bảy, 3/8/2019 | 22:01 GMT+7

Có được bảo mật khi nhờ trợ giúp pháp lý?

LSVNO – Bạn đọc N. L. (Đồng Nai), hỏi: Con gái tôi 10 tuổi bị xâm hại, do hoàn cảnh nên tôi muốn nhờ trung tâm trợ giúp pháp lý hỗ trợ. Xin hỏi gia đình tôi có được bảo mật thông tin không?

 baomat1-5d45a8c43abd3

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Luật sư tư vấn:

Người được trợ giúp pháp lý có các quyền: 

Thứ nhất, được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác;

Thứ hai, tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý;

Thứ ba, được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan;

Thứ tư, yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý;

Thứ năm, lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật Trợ giúp pháp lý;

Thứ sáu, thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý;

Thứ bảy, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

Thứ tám, được khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan (theo Điều 8 Luật Trợ giúp pháp lý).

Như vậy, với thông tin mà bạn cung cấp thì bạn không phải mất chi phí và được bảo mật thông tin về vụ án của bạn.

 Luật sư Nguyễn Hữu Danh