Thứ sáu, 27/9/2019 | 22:09 GMT+7

Có được trồng cây lâu năm trên đất trồng lúa?

LSVO – Gia đình tôi trồng cây lâu năm trên đất lúa, nhưng UBND xã đã lập biên bản yêu cầu gia đình tôi dừng và khôi phục lại hiện trạng ban đầu. UBND xã cho biết, theo Điều 2 Nghị định 01/2017 cho phép hộ gia đình cá nhân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây lâu năm. Tuy nhiên, với trường hợp gia đình tôi không phù hợp vì không có đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Và vùng sản xuất của hộ gia đình tôi không nằm trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu câu trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm. Xin cho hỏi như vậy có đúng không? Bạn đọc N. L. (Thái Nguyên).

Luật sư tư vấn:

Luật Đất đai năm 2013 quy định tại Điều 52 về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

111-5d8e253625222

Ảnh minh họa.

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất.

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy, hộ gia đình bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, trước hết cần phải phù hợp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình.

Việc hộ gia đình bạn tự ý trồng cây lâu năm trên đất trồng lúa là hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 6 Nghị định 102/2014/NĐ-CP:

Điều 6. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

1. Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Theo quy định trên, hộ gia đình bạn sẽ xem xét xử phạt hành chính phạt tiền và phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu trên diện tích đất vi phạm đó.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo