Thứ năm, 30/5/2019 | 16:22 GMT+7

Mức xử phạt hành chính khi doanh nghiệp kinh doanh không có giấy phép?

LSVNO – Xin hỏi luật sư, doanh nghiệp kinh doanh hóa chất, cụ thể là nước rửa kính khi không có Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì bị mức xử phạt thế nào? (Bạn đọc N.A.).

muc-phat-cham-nop-to-khai-thue1-5cefa0b27f07b

Ảnh minh họa.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật Hóa chất 2007, tại Điều 5. Nguyên tắc hoạt động hóa chất:

1. Bảo đảm an toàn cho người, tài sản, hệ sinh thái và môi trường; trật tự, an toàn xã hội.

2. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động hóa chất, đặc biệt đối với hóa chất mới, hóa chất nguy hiểm, hóa chất hạn chế kinh doanh, hóa chất cấm.

Căn cứ theo Nghị Định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Điều 9. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

3. Tổ chức, cá nhân chỉ được sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và có trách nhiệm duy trì đủ điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng đủ điều kiện sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Hóa chất.

Nếu vi phạm quy định về cấp phép sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định

Nghị Định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

Điều 8. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề:

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định;

b) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề được cấp đã hết hiệu lực.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh khi đã bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề.

Như vậy, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về giấy phép khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện mà pháp luật quy định.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo