Thứ hai, 17/12/2018 | 07:14 GMT+7

Phổ biến, giáo dục pháp luật qua những hình thức nào?

LSVNO - Luật sư cho biết có những hình thức phổ biến nào được pháp luật quy định để phổ biến, giáo dục pháp luật? Bạn đọc T. M.

 pbpl-5c16ea262cca9

Ảnh minh họa.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định tại Điều 11 về Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

  1. Họp báo, thông cáo báo chí.
  2. Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.
  3. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.
  4. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.
  5. Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.
  6. Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.
  7. Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
  8. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.

Thông qua các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật giúp cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

LS Phạm Thị Bích Hảo