Thứ sáu, 8/3/2019 | 17:17 GMT+7

Phụ nữ quan hệ tình dục với trẻ em nam dưới 16 tuổi có bị phạt tù?

LSVNO - Một số bạn đọc ở tỉnh Bình Thuận hỏi: “Một người phụ nữ 30 tuổi quan hệ tình dục với trẻ em nam chưa đủ 16 tuổi (cả hai đều tự nguyện) thì có bị phạt tù hay không?”

Luật sư trả lời:

“Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” được quy đinh tại Điều 145 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015.

Khách thể của tội phạm này xâm phạm sự phát triển bình thường về thể chất và sinh lý của trẻ em trong độ tuổi từ 13 tuổi đến 16 tuổi.

Mặt khách quan, “Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” là hành vi của một người đã thành niên quan hệ tình dục bằng hình thức giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tuy được các em thuận tình nhưng trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý và sức khỏe, nhất là cơ quan sinh dục, do đó giao cấu với đối tượng này sẽ gây nguy hiểm cho sự phát triển bình thường của các em, đặc biệt gây tác hại đến sự phát triển đạo đức, nhân cách của các em, ảnh hưởng đến danh dự, phẩm giá của các em cả ở hiện tại và sau này.

Ở lứa tuổi này, các em còn hạn chế về nhận thức, kinh nghiệm sống nên việc quyết định tình dục không đúng đắn, dễ cảm tính, bị rủ rê.

Việc đồng tình thỏa thuận giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi thì coi là phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Chủ thể của “Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” là người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Mặt chủ quan của tội phạm này được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội và nạn nhân có sự đồng tình thỏa thuận giao cấu với nhau.

Như vậy, theo nội dung câu hỏi của một số bạn đọc của tỉnh Bình Thuận nêu trên, thì người phụ nữ 30 tuổi quan hệ tình dục với người (nam giới) chưa đủ 16 tuổi, mặc dù cả hai đều tự nguyện, thì người phụ nữ đó phạm phải “Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, khung hình phạt được quy định tại Điều 145 BLHS 2015.

giaocauvoitreem-1-5c823a3c1aa6f

Ảnh có tính chất minh họa.

Có 3 khung hình phạt như sau:

Khung 1, quy định hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu không thuộc quy đinh tại Điều 142 (Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi) và Điều 144 (Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi) của BLHS 2015.

Khung 2, quy định hình phạt tù từ 03 năm đến 10 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng, cụ thể là phạm tội 02 lần trở lên; đối với 02 người trở lên; có tính chất loạn luân là hành vi giao cấu với trẻ em mà giữa người phạm tội và trẻ em có cùng dòng máu về trực hệ, anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha; làm nạn nhân có thai; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; đối với người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Khung 3, quy định hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội:

a, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Đánh giá mức độ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân phải căn cứ vào kết luận giám định pháp y theo quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, pháp y tâm thần.

b, Biết mình nhiễm HIV mà vẫn phạm tội: phải có sự xác định của cơ sở y tế về việc nhiễm HIV.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, với nội dung câu hỏi “Một người phụ nữ 30 tuổi quan hệ tình dục với nam chưa đủ 16 tuổi (cả hai đều tự nguyện) thì có bị phạt tù hay không?” của một số bạn đọc tỉnh Bình Thuận nêu trên, thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về “Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 145 BLHS 2015.

Tùy theo tính chất và mức độ phạm tội cụ thể, Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét mức hình phạt cụ thể theo quy định của Điều 145 như đã phân tích trên.

Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Có tính chất loạn luân;  

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội. sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

LS Lê Trọng Hùng