Thứ hai, 26/11/2018 | 12:10 GMT+7

Thời hạn hợp đồng ủy quyền?

LSVNO - Cách đây 10 năm cha tôi có ủy quyền cho em tôi một ngôi nhà. Nay cha tôi muốn lấy lại ủy quyền cho tôi có được không? Bạn đọc N.L.

uy-quyen-5bfb8043c001b

Ảnh minh họa.

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 155, Luật Nhà ở 2014 về Nội dung, phạm vi ủy quyền quản lý nhà ở

  1. Ủy quyền quản lý nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc quản lý, sử dụng nhà ở trong thời hạn được ủy quyền. Việc ủy quyền quản lý nhà ở chỉ được thực hiện đối với nhà ở có sẵn.
  2. Nội dung, thời hạn ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở do các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng ủy quyền; nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn ủy quyền thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền.
  3. Bên ủy quyền quản lý nhà ở phải trả chi phí quản lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo điểm a khoản 1 Điều 158 Luật Nhà ở năm 2014 quy định về Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở:

Bên ủy quyền quản lý nhà ở đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý thì bên ủy quyền không phải báo trước cho bên được ủy quyền biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nhưng phải thanh toán cho bên được ủy quyền chi phí quản lý tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và phải bồi thường thiệt hại cho bên được ủy quyền;

b) Nếu việc ủy quyền không có chi phí quản lý thì bên ủy quyền phải thông báo cho bên được ủy quyền biết trước ít nhất 30 ngày về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Như vậy, trường hợp của bạn, cha bạn ủy quyền cho em trai bạn một ngôi nhà, thời hạn ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở do các bên thỏa thuận, nếu cha bạn ủy quyền không có chi phí quản lý, muốn chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở thì phải thông báo cho em trai bạn biết trước ít nhất là 30 ngày về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền. Sau khi chấm dứt ủy quyền với em trai bạn, cha bạn có thể ủy quyền lại cho bạn quản lý ngôi nhà.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo