Thứ năm, 20/12/2018 | 07:07 GMT+7

Tranh chấp di sản thừa kế giải quyết thế nào?

LSVNO - Xin hỏi Luật sư, cha mẹ có để lại một căn nhà nhưng không lập di chúc để lại cho ai, thế nên bây giờ tranh chấp tranh cãi rất nhiều. Tôi muốn bán nhưng những người kia không muốn. Vậy nếu muốn giành quyền bán nhà rồi chia đều cho những người đồng sở hữu thì nên giải quyết cách nào?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Luật Đất đai 2013, khoản 1 Điều 188 Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, để căn nhà có thể đưa vào giao dịch mua bán thì bạn phải là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 tke-5c1adce8d422c

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tin bạn nêu thì căn nhà là di sản thừa kế do cha mẹ để lại không có di chúc. Nên để chuyển nhượng được căn nhà cần có sự thống nhất của tất cả các hàng thừa kế và chia di sản theo pháp luật. Căn cứ khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Người thừa kế theo pháp luật:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Thủ tục phân chia di sản thừa kế, Theo Điều 656 Bộ luật Dân sự 2015 Họp mặt những người thừa kế

1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây:

a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;

b) Cách thức phân chia di sản.

2. Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản.

Căn cứ quy định trên, khi có thông báo về việc mở thừa kế, anh em bạn có thể thỏa thuận về cách thức phân chia di sản. Trường hợp các đồng thừa kế không đồng ý bán nhà thì bạn nộp đơn hòa giải chia thừa kế ngôi nhà tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, sau đó nếu hòa giải không thành thì nộp đơn khởi kiện phân chia di sản thừa kế tại Tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi có bất động sản.

LS Phạm Thị Bích Hảo